Sponsoren

skanfonfs

Projecten in Nederland

De Stichting Presentie is een ANBI.
De stichting wordt ondersteund door Skanfonds, door een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN en door andere fondsen.

 

 

altWelkom op de website van de Stichting Presentie

Wij zijn een organisatie die met kwalitatief hoogstaande en goed gefundeerde publicaties, cursussen, trainingen en projecten een actieve bijdrage levert aan de inbedding van presentie in zorg- en hulpverleningspraktijken. Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de presentiebenadering en over de activiteiten van de Stichting Presentie.

Lees meer...
 

14 oktober 2016 - studieochtend

Studieochtend 14 oktober 2016
Protocollen en praktische wijsheid
 
Onder de titel “Protocollen en praktische wijsheid” biedt Stichting Presentie haar halfjaarlijkse studieochtend in oktober aan. Dit voorjaar was de studieochtend gewijd aan praktische wijsheid: wat het is, wanneer ze nodig is, wat er bij komt kijken en hoe je ‘praktisch wijs’ handelt. Die studieochtend werd druk bezocht en was een groot succes (kijk hier voor het verslag). Maar ook onaf. Daarom pakt de Stichting de draad weer op; het onderwerp is te belangrijk en actueel om te laten sloffen.

Lees meer...
 

Nieuwe kwaliteitskaders

Nieuwe kwaliteitskaders: bevorderen van gehoorzaamheid, of stimulans tot verstandigheid?

Op 23 augustus 2016 kwam in Zandvoort een groep toezichthouders, bestuurders en andere belanghebbenden rond de verpleeghuiszorg bijeen rond het thema kwaliteit. De bijeenkomst werd geïnitieerd door Anja Schouten (bestuurder Zorgbalans), Laurent de Vries (bestuurder Viattence) en Andries Baart (Stichting Presentie en Leerstoel Presentie).
Andries Baart gaf input aan de discussie met zijn lezing Over de nieuwe regels, gehoorzaamheid en verstandigheid. Deze tekst is ook als essay verschenen.  
Het essay wil op een kritische en beschouwende wijze stof tot nadenken bieden bij de ontwikkeling en het gebruik van moderne kwaliteitskaders in de zorg. Het op handen zijnde Kwaliteitskader Ouderenzorg 2016 vormt de directe aanleiding, maar de strekking van het essay gaat veel verder dan dat.
De tekst van het eassy is hier te downloaden. Een resumé van dit essay verscheen in Zorgvisie:  https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2016/9/Voorbij-de-afvinklijstjes-van-de-inspectie/.

Volg de discussie over dit onderwerp op Zorgvisie - ‘Kwaliteitskader ouderenzorg stelt teleur’

 

 

leergang leidinggeven aan presentie 2017

In februari 2017 start de Leergang leidinggeven aan presentie. Van februari tot en met juni, in zeven dagen en drie avonden, gaan leidinggevenden de uitdaging aan om te onderzoeken wat de presentiebenadering voor de eigen invulling van de rol betekent. We verkennen hoe je ruimte maakt voor zorgprofessionals om te werken met de presentiebenadering. We kijken naar alternatieven voor de neiging naar beheersing en controle en zetten de bedoeling weer centraal. We beschouwen leidinggeven als een relationeel proces en zo kijken we ook naar leiderschap, macht, veranderingsprocessen en verantwoording. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden deze thema’s kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel met een persoonlijk als met een theoretisch verhaal te onderbouwen en... in praktijk te brengen.

Lees meer...
 

Verslag studiebijeenkomst De praktisch wijze professional 8-4-2016

De transities in zorg en welzijn werpen steevast de vraag op naar de rol van de professionals. Steeds vaker klinkt daar de oproep in door dat professionals weer meer eigen ruimte moeten krijgen om naar bevind van zaken te handelen, minder regelgeleid en meer afgestemd op de hulpvrager. Dat biedt goede kansen, maar is ook complex:  wat betekent dat, meer ruimte voor professionals? En hoe kan die ruimte dan ook ‘verstandig’ worden ingevuld? Als regels minder sturend zijn, wat maakt dan wel dat je tot goed handelen komt? Bovendien: in de praktijk is het kader waarin professionals moeten handelen nog altijd strak voorgeschreven met vooraf bepaalde resultaten. Wat is dan verstandig werken?

Het verslag van de studiebijeenkomst over dit onderwerp kunt u hier downloaden.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2